Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaczynających przygodę z Excelem: zajmujących się codzienną
pracą biurową, zarządzaniem informacjami, tworzeniem i porządkowaniem podręcznych baz danych, rozliczających, nadzorujących, planujących, raportujących. Szkolenie, w formie warsztatów, ma na celu uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego, ale gruntownego posługiwania się narzędziami dostępnymi w programie MS Excel.

 

Terminy zajęć:

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 2800 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje:
40 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program:
1. Ogólne informacje na temat środowiska programu Microsoft Excel.
2. Elementy nawigacyjne, informacyjne i funkcyjne, wstążka.
4. Poruszanie się po arkuszach, działania na plikach.
5. Widoki.
6. Prawidłowe wprowadzanie danych.
7. Formatowanie:
• Formaty tekstowe, liczbowe, walutowe, procentowe, specjalne i użytkownika,
• Style wbudowane,
• Obramowanie i cieniowanie komórek,
• Zmiana kolorów i ustawienia położenia tekstu.
• Formatowanie warunkowe.
8. Kopiowanie, przenoszenie, zaznaczanie wielu obszarów.
10. Wypełnianie automatyczne, serie danych.
11. Komentarze i recenzja.
12. Adresowanie względne i bezwzględne.
13. Drukowanie:
• Ustawienia stron i obszarów wydruku,
14. Dodatkowe możliwości – stopki i nagłówki.
15. Dane w MS Excel:
• MS Excel jako baza danych,
• Autofiltr,
• Sortowanie,
• Konspekty.
• Poprawność danych.
16. Wykresy – graficzne przedstawianie danych:
• Kreator wykresów,
• Modyfikacje wykresów wg potrzeb,
• modyfikowanie wykresów.
17. Przydatne sztuczki i skróty ułatwiające i przyspieszające pracę.
18. Unikanie błędów w pracy z arkuszami.
19. Formuły
• najczęściej używane funkcje matematyczne.
• adresowanie względne i bezwzględne.
• funkcje finansowe.
• wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe).
• funkcje logiczne.
• funkcja warunkowa jeżeli (prosta i zagnieżdżona).
20. Formatowanie warunkowe.
• Reguły oparte ma wartościach komórek
• Reguły oparte na formułach
21. Sprawdzanie poprawności danych. Podstawowa walidacja danych
22. Analiza danych
• Sortowanie i filtrowanie
• Filtrowanie zaawansowane
• Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
• Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE
23. Tabele przestawne i wykresy przestawne
• Tworzenie Tabeli przestawnej
• Modyfikacje tabeli przestawnej
• Grupowanie danych
• Sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego.
24. Zarządzanie danymi
• Formaty plików i ich charakterystyka.
• Importowanie i eksportowanie danych.
25. Praca z wykresami
• Typy wykresów i określanie źródeł danych.
• Formatowanie wykresów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata należności na konto. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

Kurs skierowany jest również do osób bezrobotnych i poszukujących pracy jako kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. Opłata za kurs pokrywana jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas na Facebook – Simple Solution Consulting