Serdecznie zapraszamy na szkolenie Czas pracy w teorii i praktyce. Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy. Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego przedstawione zostaną przykłady i interpretacje z omawianego zakresu.

Najbliższe terminy zajęć stacjonarnych:
9 lipca 2021
12 sierpnia 2021

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 650 zł brutto od osoby 550 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje:
8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Program zajęć:

1. Prawidłowe gromadzenie dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy pracownika:
cały komplet dokumentów tworzony i przechowywany w indywidualnym zbiorze przypisanym danemu pracownikowi,
rodzaje dokumentów gromadzonych w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy pracownika,
nowe informacje wskazywane w ewidencji czasu pracy pracownika,
zasady wydawania kopii dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy,
czas i warunki przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracowników,
zasady postępowania z listami obecności oraz harmonogramami czasu pracy po zmianie przepisów,

2. Wymiar czasu pracy i dodatek za pracę w porze nocnej w 2020 r.,

3. Aktualna wykładnia i orzecznictwo dotyczące systemów czasu pracy oraz innych kwestii związanych z czasem pracy,

4. Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na harmonogramy (wykładnia MRPiPS oraz PIP),

5. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych,

6. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:
uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),
poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,
zasady rekompensowania pracy ponadwymiarowej pracownikom zatrudnionym na część etatu,

7. Rozliczanie pracy w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:
zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
termin na oddanie dnia wolnego,

8. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym, w tym:
obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,
ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,

9. Czas pracy kadry kierowniczej

Dlaczego my?
– Nasze zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy.
– Dzięki zajęciom faktycznie podniesiesz swoje kwalifikacje i zdobędziesz nowe umiejętności.
– Otrzymasz kompleksowe materiały szkoleniowe, które wykorzystasz w pracy zawodowej.
– Wszystkie nasze szkolenia objęte są 15% dofinansowaniem ze środków unijnych!
– Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
– Po zajęciach przez 30 dni otaczamy naszych kursantów opieką po szkoleniową, w trakcie której możesz się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres biuro@e-ssc.pl. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 796 854 555

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas Facebook – Simple Solution Consulting