Serdecznie zapraszamy na szkolenie ABC KADR od zatrudnienia do zwolnienia.

Na zajęciach, prowadzonych w formie aktywnych warsztatów odpowiemy jak prowadzić sprawy kadrowe zgodnie z obowiązującymi przepisami od zatrudnienia do rozwiązania stosunku pracy.

Najbliższe terminy zajęć stacjonarnych:
29 czerwca 2021
28 lipca 2021
31 sierpnia 2021

Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 650 zł brutto od osoby 550 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje: 8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.
Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

W programie zajęć m.in.:
1. Jak sformułować treść ogłoszenia o pracę zgodnie z zasadami równego traktowania?
2. Jakie zasady stosować przy rozmowie kwalifikacyjnej?
3. Jak chronić dane osobowe kandydata do pracy i pracownika?
4. Jak prawidłowo nawiązać stosunek pracy?
5. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec nowo zatrudnionych pracowników?
6. Czy badania wstępne można wykonać w dowolnej jednostce medycyny pracy?
7. Jakie oświadczenia uzyskać od pracownika?
8. Co powinna zawierać umowa o pracę?
9. Jakie są rodzaje umów o pracę?
10. Jak dokonać zmiany zapisów w umowie o pracę?
11. Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?
12. Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe i dokumentację związaną ze stosunkiem pracy?
13. Czy z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane, których obecnie pozyskiwanie jest zabronione?
14. Jak odróżnić umowy cywilnoprawne a umowa o pracę?
15. Na jaki okres można powierzyć inną pracę?
16. Jak stosować odpowiedzialność porządkową – kary, nagany, upomnienia?
17. Czy można sprawdzać trzeźwości pracownika?
18. Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy?
19. Kto jest chroniony przed zwolnieniem z pracy?
20. Jakie obowiązują okresy wypowiedzenia umowy o pracę?
21. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?
22. Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy
23. Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy?
24. Jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku zgonu pracownika?

Dlaczego my?
– Nasze zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy.
– Dzięki zajęciom faktycznie podniesiesz swoje kwalifikacje i zdobędziesz nowe umiejętności.
– Otrzymasz kompleksowe materiały szkoleniowe, które wykorzystasz w pracy zawodowej.
– Wszystkie nasze szkolenia objęte są 15% dofinansowaniem ze środków unijnych!
– Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
– Po zajęciach przez 30 dni otaczamy naszych kursantów opieką po szkoleniową, w trakcie której możesz się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres biuro@e-ssc.pl. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 796 854 555.
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas Facebook – Simple Solution Consulting