Szkolenia w tym zakresie mają na celu przygotowanie do samodzielnej pracy w podstawowych programach pakietu Office.
W przyjazny i dostępny sposób kursant uczy się poruszać swobodnie w edytorze tekstów Word i wykorzystywać arkusz kalkulacyjny Excel, obsługiwać program do tworzenia prezentacji PowerPoint.

Uwaga! Tylko u nas!

W celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a także dostosowując się do potrzeb Klienta realizujemy zajęcia indywidualne. Termin szkolenia ustalany jest z osobą zainteresowaną. Cena zajęć pozostaje bez zmian. 

Aktualnie w naszej ofercie:

Word podstawowy
Word zaawansowany
Excel podstawowy
Excel średnio-zaawansowany
PowerPoint…

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez Simple Solution Consulting przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

  • Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5 m między uczestnikami oraz prowadzącym szkolenie;

  • Wszystkie pomieszczenia oraz sprzęt użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane,

  • Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek,

  • Serwis kawowy oraz lunch jest podawany w naczyniach jednorazowych,

  • Korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały czas szkolenia,

  • Liczba miejsc przy stolikach jest przystosowana do obowiązujących zaleceń,

  • Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się w miejscach ogólnodostępnych,

  • Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach.