Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie Płace od podstaw. Na zajęciach, prowadzonych w formie aktywnych warsztatów uczestnik zdobędzie wiedzę zawodową i opanuje umiejętności dające zdolność wykonywania pracy polegającej na: sporządzaniu listy płac, ustalaniu uprawnień z tytułu choroby i macierzyństwa, ustalaniu wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy, naliczaniu i ustaleniu wysokości składników wynagrodzeń, obliczenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Najbliższe terminy zajęć stacjonarnych:
12 – 13 lipca 2021
30 – 31 sierpnia 2021

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 1200 zł brutto od osoby 1020 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje:
16 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Program zajęć:

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
• wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
• systemy wynagradzania
• dokumentacja wynagrodzeń
• obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
• wynagrodzenie minimalne
• zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

2. Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy
• wynagrodzenie za czas urlopu
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop
• wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
• wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
• wynagrodzenie za czas przestoju
• wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy

3. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
• wynagrodzenie za pracę w nocy
• odszkodowania, odprawy i rekompensaty
• obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

4. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych
• umowa zlecenia
• umowa o dzieło

5. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
• krajowe i zagraniczne podróże służbowe
• ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
• wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• świadczenie urlopowe
• inne świadczenia pozapłacowe

6. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń
• rozliczenia z ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
• rozliczenia z urzędem skarbowym – podatek dochodowy

7. Potrącenia z wynagrodzeń
• zajęcia komornicze i administracyjne
• kary
• pożyczki

8. Przykładowa lista płac
• przygotowanie i sporządzanie listy płac

Dlaczego my?
– Nasze zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy.
– Dzięki zajęciom faktycznie podniesiesz swoje kwalifikacje i zdobędziesz nowe umiejętności.
– Otrzymasz kompleksowe materiały szkoleniowe, które wykorzystasz w pracy zawodowej.
– Wszystkie nasze szkolenia objęte są 15% dofinansowaniem ze środków unijnych!
– Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
– Po zajęciach przez 30 dni otaczamy naszych kursantów opieką po szkoleniową, w trakcie której możesz się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres biuro@e-ssc.pl. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 796 854 555. 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas Facebook – Simple Solution Consulting