INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Justyna Wasiak Simple Solution Consulting z siedzibą – 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 13a

Jak możesz się z nami skontaktować?
Telefonicznie: 796 854 555;
e-mailem: biuro@e-ssc.pl;
listownie: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 13a.

Jakie masz prawa? Masz prawo do:
• dostępu do Twoich danych osobowych;
• ich poprawiania;
• żądania ich usunięcia;
• ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:
• zawarcia i wykonania umowy o udział w szkoleniu organizowanym przez Administratora;
• obsługi ewentualnych reklamacji związanych z przeprowadzonym szkoleniem;
• badania poziomu Twojej satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia;
• dopełnienia przez Administratora obowiązków formalno-podatkowych, wynikających z umowy o udział w szkoleniu;
• marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o usługach oferowanych przez Administratora, samym Administratorze, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziesz mógł zawrzeć umowy o udział w szkoleniu i w nim uczestniczyć.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
• Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz badanie opinii o świadczonych usługach;
• Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail i numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;

Komu będziemy przekazywać Twoje dane?
• Trenerom przeprowadzającym szkolenia w imieniu Administratora;
• Koordynatorom wspierającym organizację szkolenia w imieniu Administratora;

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
• trwania umów o udział w szkoleniu organizowanym przez Administratora, a po ich zakończeniu przez czas niezbędny na wykazanie ich prawidłowego wykonania. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
• niezbędny na dopełnienie przez Administratora obowiązków formalno-podatkowych wynikających z zawartej umowy;
• prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do krajów trzecich?
Nie.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją