Kurs skierowany jest do kandydatów jak i praktyków, stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zajęcia poszerzone zostały o moduł – nauka obsługi programu Płatnik oraz moduł programu Excel, które zwiększą efektywność pracy. Nauczymy jak sprawnie posługiwać się formułami, wyszukiwać i filtrować dane oraz tworzyć raporty w formie tabel przestawnych. Gwarantujemy, że nauka poprzez praktyczne ćwiczenia ułatwi zrozumienie poruszanych zagadnień.

Kurs przygotowuje do pracy w dziale kadrowo-płacowym i kształtuje umiejętności do zawodu pracownik obsługi płacowej kod zawodu – 41301

 

Terminy zajęć:

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 2800 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje:
40 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 Program zajęć:

 Dzień I

 1. Regulacje prawne

  Kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia wykonawcze na liście płac

  System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych a lista płac

  System podatkowy

  Dokumentacja płacowa

 2. Naliczanie listy płac dla pracowników

  Przychód z umowy o pracę podstawą do naliczania składek ZUS i zaliczki na podatek

  Wartość składek ZUS płaconych przez pracownika i pracodawcę

  Skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu

  Minimalne wynagrodzenie za pracę

 Dzień II

 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

  Wysokość składek

  Podstawa naliczania składek

  Przychody zwolnione ze składek

  Świadczenia na rzecz pracowników a składki ZUS

 2. Podatek dochodowy

  Skala podatkowa

  Świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy

  Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy

  Przychody zwolnione od podatku i składek

 3. Fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

  Wysokość składek

  Podstawa naliczania składek

  Zasady zwolnień z opłacania składek

  Różnica pomiędzy naliczaniem FP i FGŚP

  Składki i Fundusze na deklaracjach rozliczeniowych ZUS

 Dzień III

 1. Składniki wynagrodzenia

  Wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru

  Wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju

  Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych

  Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za urlop

  Odprawy, odszkodowania

  Dodatki

  Premie/nagrody/prowizje

  Opieka medyczna i inne świadczenia rzeczowe

  Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Uwzględnianie składników fakultatywnych w podstawach naliczeń wynagrodzenia za urlop i zasiłków

 2. Absencja pracownika i jej wpływ na wynagrodzenie

  Zwolnienie lekarskie

  Urlop bezpłatny

  Urlop wypoczynkowy

  Nieobecność usprawiedliwiona

  Nieobecność nieusprawiedliwiona

 3. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

  Kolejność dokonywanych potrąceń.

  Kwota wolna od potrąceń.

  Potrącenia wymagające zgody pracownika.

  Potrącenia z zasiłków, umów cywilnoprawnych, potrącenia z ZFŚS.

 Dzień IV – Obsługa Programu Płatnik

 1. Wprowadzenie do programu Płatnik

 2. Zakładanie Kartotek w Rejestrze Płatników

 3. Zgłoszenie Płatnika składek do ZUS

 4. Rejestr ubezpieczonych

 5. Dokumenty zgłoszeniowe (przygotowanie, zmiana, korekta)

 6. Dokumenty rozliczeniowe (przygotowanie, zmiana, korekta)

 7. Przekaz, wysyłka i potwierdzanie dokumentów do ZUS

 8. Tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonych

 9. Obsługa programu Płatnik w PUE ZUS

 Dzień V

 1. Codzienne czynności w Excelu

  Przenoszenie formatów komórek

  Dostosowywanie wielkości komórek

  Przenoszenie formuł

  Praca na dużej bazie danych

  Blokowanie adresów komórek

 2. Funkcje Excela wykorzystywane do podstawowych analiz

  Opis budowy funkcji

  Funkcje statystyczne

  Funkcje logiczne

  Funkcje daty i czasu

  Funkcje tekstowe

  Łączenie formuł

 3. Formatowanie danych w komórkach

  Ustawienia formatów liczbowych

  Warunkowe formatowanie komórek

  Tworzenie własnych formatów

 4. Praca z wykresami

  Tworzenie rodzajów wykresów

  Formatowanie wykresów

 5. Formatowanie warunkowe

  Reguły formatowanie warunkowego

  Paski danych, skale kolorów, zestawy ikon

  Używanie formuł do formatowania warunkowego

  Menadżer reguł formatowania warunkowego

 6. Sumy częściowe

  Analiza danych

  Tworzenie kilku sum częściowych w tabeli

 7. Narzędzia do analizy danych

  Sortowanie danych

  Filtrowanie danych

  Usuwanie duplikatów

  Podział zawartości komórki na kolumny

 8. Pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych

  Importowanie danych

  Wyszukiwanie danych tabeli według wierszy

 9. Przygotowanie danych do wydruku

  Ustawienie podziału stron

 10. Tabele przestawne

  Tworzenie raportów tabeli przestawnej

  Projektowanie tabeli przestawnej

  Sposoby prezentacji danych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata należności na konto. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

Kurs skierowany jest również do osób bezrobotnych i poszukujących pracy jako kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. Opłata za kurs pokrywana jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Specjalista w dziedzinie kalkulacji płac i rozliczeń z ZUS i US. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas na Facebook – Simple Solution Consulting