Serdecznie zapraszamy na szkolenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych – od podstaw do praktyki. Przygotowanie do pełnienia funkcji ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i odpowiedzialności w zakresie ochrony danych osobowych. Na szkoleniu dowiesz się:
• Jak opracować system Ochrony Danych Osobowych
• Jak przeprowadzić audyt stanu obecnego,
• Jakie są wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych,
• Jak przygotować niezbędną dokumentację,
• Poznasz obowiązki Inspektora Ochrony Danych.

Najbliższe terminy zajęć stacjonarnych:
30 czerwca 2021
27 lipca 2021
27 sierpnia 2021

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 650 zł brutto od osoby 550 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje:
8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Program szkolenia:
1. RODO – najważniejsze zmiany w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych.
2. Wdrożenie RODO w organizacji
3. Kluczowe pojęcia z zakresu danych osobowych w oparciu o rozporządzenie (RODO)
4. Obowiązki Administratora Danych, a zadania i odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych
5. Inspektor ochrony danych osobowych w organizacji
• wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych oraz obowiązki informacyjne z tym związane
• pozycja Inspektora Ochrony Danych w organizacji
• forma zatrudnienia i kwalifikacje Inspektora Ochrony Danych
• zadania Inspektora Ochrony Danych
• Inspektor Ochrony Danych, a realizacja uprawnień przez osoby, których dane dotyczą
6. Współpraca Inspektora Ochrony Danych z organem nadzorczym.
7. Konflikt interesów. Etyka w działalności Inspektora Ochrony Danych
8. Monitoring ochrony danych
9. Kontrole PUODO, notyfikacja naruszeń
10. Szkolenia pracowników
11. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
• polityka bezpieczeństwa
• obowiązki informacyjne polityki ochrony danych
• umowy powierzenia przetwarzania
• rejestr czynności przetwarzania danych
• klauzule zgody odpowiadające RODO
• formularz naruszeń

Dlaczego my?
– Nasze zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy.
– Dzięki zajęciom faktycznie podniesiesz swoje kwalifikacje i zdobędziesz nowe umiejętności.
– Otrzymasz kompleksowe materiały szkoleniowe, które wykorzystasz w pracy zawodowej.
– Wszystkie nasze szkolenia objęte są 15% dofinansowaniem ze środków unijnych!
– Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
– Po zajęciach przez 30 dni otaczamy naszych kursantów opieką po szkoleniową, w trakcie której możesz się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres biuro@e-ssc.pl. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 796 854 555

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, pełniący funkcję IOD w wielu jednostkach samorządowych i firmach prywatnych. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas Facebook – Simple Solution Consulting