Kurs skierowany jest do stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze podstawowej administracji.
Celem kształcenia jest zapoznanie z organizacją pracy biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu, zagadnieniami prawnymi i prawem pracy, oraz zapoznanie z obsługą urządzeń biurowych, jak również z modułem praktycznej obsługi komputera.

 

Terminy zajęć:

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 2800 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje:
40 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dzień I
Obsługa biura i zasady pracy w administracji
1. Organizacja pracy biurowej
Obsługa administracyjna jednostek organizacyjnych
Charakterystyka pracy biurowej
Współpraca z szefem
Organizacja pracy w sekretariacie
Zadania sekretariatów
Przyjmowanie interesantów
Przyjmowanie i łączenie telefonów
Kontrola terminów
Obieg dokumentów
System kancelaryjny: dziennikowy i bezdziennikowy
Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
Przechowywanie akt
Postępowanie z pismami niejawnymi
Ochrona danych osobowych – RODO

2. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem
Informacja jako główny efekt pracy biurowej,
Zasady prowadzenia korespondencji,
Korespondencja w sprawach urzędowych,
Korespondencja w sprawach handlowych,
Korespondencja w sprawach finansowych,
Korespondencja w sprawach administracyjnych,
Korespondencja w sprawach osobowych
Metodologia sporządzania protokołów, sprawozdań i notatek służbowych
Zebranie jako forma wymiany informacji

Dzień II
1. Zasady efektywnej komunikacji
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Zasady autoprezentacji
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
Kontakty z kolegami i przełożonymi,
Patologiczne zjawiska w miejscu pracy,
Konflikty i ich rozwiązywanie,
Kształtowanie stosunków interpersonalnych w zakładzie pracy

2. Urządzenia biurowe – szczegółowa charakterystyka i ich obsługa
Klasyfikacja środków technicznych pracy biurowej,
Urządzenia techniki łączności,
Komputery,
Ksero,
Skaner,
Drukarka,
Urządzenie wielofunkcyjne i inne

3. Internet, poczta elektroniczna
Poczta elektroniczna – komunikacja za pomocą komputera z innymi ludźmi.
Zasady tworzenia i wysyłania e-mail
Przetwarzanie danych otrzymywanych w mailach zgodnie z RODO.

Dzień III
Obsługa komputera
1. MS Word – edytor tekstu
Podstawowe reguły edycji i formatowania tekstu w ms Word
Tworzenie nowych dokumentów, wyszukiwanie i otwieranie istniejących
Wprowadzanie, edycja i formatowanie przykładowych pism urzędowych
Zastosowanie automatycznego wypunktowania, numerowania i list wielopoziomowych
Nagłówki i stopki dokumentu
Wstawianie i edycja obiektów graficznych w tekście
Współpraca MS Word z MS Excel – wstawianie wykresów
Wstawianie, edycja tabel
Wykorzystanie auto kształtów, galerii clip-art. oraz edytora napisów ozdobnych do ozdabiania, wyróżniania i ilustrowania treści dokumentu.
Automatyczne spisy treści, ilustracje i skorowidze
Wykorzystanie wbudowanych szablonów dokumentów (faksy, kalendarze, protokoły

Dzień IV
Obsługa komputera
1. MS Excel – arkusz kalkulacyjny w podstawowych zastosowaniach biznesowych
Podstawowe zasady pracy w arkuszu kalkulacyjnym
Składowe skoroszytu – modyfikacja i dostosowywanie.
Adresowanie komórek
Podstawowe sposoby formatowania danych arkusza
Tworzenie i modyfikacja formuł arytmetycznych
Wykorzystanie podstawowych funkcji wbudowanych
Tworzenie wykresów
Sortowanie, filtrowanie i sumy pośrednie.
Wykorzystanie wbudowanych szablonów arkuszy w codziennej pracy (FV, harmonogramy, zestawienia godzin itd.)

Dzień V
1. Wizaż i stylizacja
Zasady stylizacji biznesowej – dress code
2. Savoir-vivre w sekretariacie i biurze zarządu
Kultura zawodu
Wizerunek pracownika biurowego
Savoir-vivre w relacjach międzyludzkich
Prowadzenie rozmów, , telefony,
Wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego
Zasady poufności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata należności na konto. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

Kurs skierowany jest również do osób bezrobotnych i poszukujących pracy jako kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. Opłata za kurs pokrywana jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert zagadnień związanych z księgowością małych firm oraz specjalista w dziedzinie prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas na Facebook – Simple Solution Consulting