O NAS

Simple Solution Consulting 

Nasza oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz firm i przedsiębiorstw. Wiemy, że rzeczywistość nie jest czymś stałym, że nasi Klienci ciągle się rozwijają a co za tym idzie mają nowe potrzeby i oczekiwania. Żeby je zaspokoić, staramy się oferować im nowe produkty, w tym nowoczesne szkolenia i kursy w różnych formach: otwartych, zamkniętych, stacjonarnych, wyjazdowych.

 

Zajęcia otwarte prowadzone są w małych, kameralnych grupach, maksymalnie do 10 osób, co pozwala na bezpośredni kontakt prowadzącego zajęcia ze słuchaczami. 

Uwaga! Tylko u nas!

Dostosowując się do potrzeb klienta realizujemy również zlecenia z zakresu zajęć indywidualnych z kursantem.

Termin i cena zajęć ustalana jest indywidualnie z osobą zainteresowaną tą formą szkolenia.

Proponujemy zajęcia z zakresu:
Prawa pracy, spraw personalnych, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych
oraz
Obsługi MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami : biuro@e-ssc.pl; tel. 796  854 555.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową na naszej stronie oraz na https://web.facebook.com/sscedukacja.

Dofinansowanie szkoleń z KFS

KFS – co to jest? Środki KFS przeznaczone są dla pracodawców na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Aby skorzystać z pomocy finansowej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności. Znajdź właściwy Urząd Pracy dla swojej firmy, złóż wniosek o dofinasowanie wybranego szkolenia. Wszystkie szkolenia z oferty Simple Solution Consulting mogą być realizowane w ramach środków z KFS!

Wysokość dofinansowania:

  • Mikroprzedsiębiorstwa: 100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
  •  Pozostałe przedsiębiorstwa: 80% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Firma Simple Solution Consulting jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00236/2015. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez Simple Solution Consulting przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

  • Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5 m między uczestnikami oraz prowadzącym szkolenie;
  • Wszystkie pomieszczenia oraz sprzęt użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane,
  • Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek,
  • Serwis kawowy oraz lunch jest podawany w naczyniach jednorazowych,
  • Korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały czas szkolenia,
  • Liczba miejsc przy stolikach jest przystosowana do obowiązujących zaleceń,
  • Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się w miejscach ogólnodostępnych,
  • Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach.

Komentarze są wyłączone.