Kurs to kompendium wiedzy rachunkowej niezbędnej do skutecznego i samodzielnego prowadzenia dokumentacji księgowej firmy.
Prowadzenie uproszczonej księgowości nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat, bowiem nieznajomość przepisów nie zwalnia nikogo od odpowiedzialności. Na zajęciach dowiesz się jak wybrać formę opodatkowania, poznasz zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, poznasz zasady rozliczania podatku VAT, nauczysz się prowadzić ewidencję środków trwałych oraz sporządzać deklaracje i rozliczenia podatkowe oraz pliki kontrolne JPK.
Ponad to uczestnik zostanie zapoznawany z zasadami prowadzenia dokumentacji księgowej w programie Symfonia – Mała Księgowość, podstaw naliczania wynagrodzeń oraz obsługi programu Płatnik.

Kurs skierowany jest również do osób bezrobotnych i poszukujących pracy jako kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. Opłata za kurs pokrywana jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Terminy:
Ustal z nami indywidualny termin zajęć!

Ze względu na specyfikę zajęć indywidualnie ustalamy z każdym Klientem terminy szkolenia (dla grup lub pojedynczych osób). Warunek – wszystkie zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 09.00 – 16.00.

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 2000 zł brutto od osoby i obejmuje:
40 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.
Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program zajęć:

Dzień I
1. Księga podatkowa
• podstawowe narzędzie księgowe podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych ,
• podstawowe zasady rachunkowości – zasada kasowa i memoriałowa
• inne formy opodatkowania- ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
2. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
• procedury obowiązujące przy zakładaniu księgi
• zasady prowadzenia ewidencji KPiR
• urządzenia uzupełniające do KPiR
• wykorzystanie programu komputerowego do prowadzenia KPiR
3. Przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
• przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów, materiałów i usług
• pozostałe przychody
• przychody związane z działalnością firmy
4. Księgowanie kosztów uzyskanych przychodów
• koszty w rozumieniu prawa o podatkach
• księgowanie kosztów zakupu towarów handlowych i materiałów
• koszty rozmów telefonicznych
• koszty użytkowania lokalu przeznaczonego w części na działalność gospodarczą
• księgowanie kosztów ubocznych zakupu
• księgowanie kosztów reprezentacji i reklamy
• księgowanie wynagrodzeń
• księgowanie pozostałych wydatków
5. Dowody księgowe
• Faktury VAT, korygujące, wewnętrzne
• Paragony
• KP i KW
• Lista płac
• Dzienne zestawienie sprzedaży
• Miesięczne zestawienia raportów dobowych
• Nota księgowa
• Dowód wewnętrzny
• Rozliczenie kosztów podróży służbowej i wartości diet
• Opis otrzymanego materiału lub towaru handlowego
• Inne dowody księgowe

Dzień II
6. Środki trwałe w firmie
• pojęcie i definicja środków trwałych
• amortyzacja środków trwałych, metody wyliczania zużycia
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
7. Samochód w firmie wykorzystywany w działalności gospodarczej
• używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
• karta ewidencji przebiegu pojazdu
• koszt użytkowania pojazdu jako koszt uzyskania przychodu
8. Rozliczanie pracownika w firmie z US i ZUS
• lista płac jako podstawa ewidencji w KPiR
• indywidualne karty przychodów pracownika
• obowiązki pracodawcy wobec ZUS
• pracodawca jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy
• umowy cywilno- prawne
9. Inwentaryzacja
• zakres przedmiotowy, terminarz, dokumentacja, wycena zapasów
• wpis do księgi

Dzień III
10. Podatek VAT
• dla kogo Vat i czy warto być „Vatowcem”
• ewidencja podatku naliczonego
• ewidencja podatku należnego
• metody rozliczeń podatku z US
• deklaracja podatkowa
• deklaracje podatkowe i zamknięcie roku
11. JPK – jednolity plik kontrolny
• Przygotowywanie JPK
• Korekta JPK
• Składanie JPK w Urzędzie Skarbowym

Dzień IV
12. Obsługa programu Symfonia Mała Księgowość – warsztaty komputerowe
• Omówienie podstawowych funkcji programu
• Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
• Wprowadzenie danych firmy
• Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
• Omówienie kartotek kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników
• Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych (faktury, paragony, dowody wewnętrzne, dowody opłat, itd.)
• Wprowadzanie listy płac
• Księgowanie dokumentów
• Przeliczanie deklaracji podatkowych PIT, VAT
• Tworzenie i weryfikacja plików kontrolnych JPK
• Ewidencje (środków trwałych, wyposażenia, pracowników …)
• Amortyzacja i odpisy amortyzacyjne
• Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji
• Tworzenie dokumentów, deklaracji, zestawień
• Tworzenie i automatyczna wysyłka e-deklaracji i e-dokumentów

Dzień V
13. Naliczanie listy płac dla pracowników i zleceniobiorców
• Przychód z umowy o pracę podstawą do naliczania składek ZUS i zaliczki na podatek
• Wartość składek ZUS płaconych przez pracownika i pracodawcę
• Skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu
• Minimalne wynagrodzenie za pracę
14. Program Płatnik
• Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
• Ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe
• Ubezpieczenia zdrowotne
• Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• Program Płatnik – ćwiczenia – praca w programie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata należności na konto. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.
O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert zagadnień związanych z księgowością małych firm oraz specjalista w dziedzinie prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas na Facebook – Simple Solution Consulting