Jeśli jesteś osobą bezrobotną i poszukującą pracy, możesz mieć trudność z zainwestowaniem w swoją dodatkową edukację.

Czy wiesz, że możesz zwrócić się bezpośrednio do Twojego Powiatowego Urzędu Pracy o wsparcie finansowe. Jeśli nie wiesz, jak sobie pomóc, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiednie szkolenie oraz dopełnić wszelkich formalności we właściwym Urzędzie Pracy.

Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr. 69, poz. 415 z późn. zm.), umożliwia bezrobotnemu możliwość odbycia na koszt Powiatowego Urzędu Pracy szkolenia zawodowego organizowanego przez placówkę oświatową posiadającą odpowiednie uprawnienia. O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba bezrobotna/poszukująca pracy zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Zdobywając u nas praktyczną wiedzę i umiejętności otworzysz sobie wiele możliwości – nie tylko pracy na etat ale również własnej, niezależnej działalności usługowej.