Serdecznie zapraszamy na szkolenie #Obowiązki pracodawców po 1 stycznia 2019.
Rok 2019 to rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ale to z pewnością nie jedyny obszar w którym doczekamy się nowelizacji przepisów. Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaną kompleksowo przedstawione zarówno wprowadzone zmiany jak i ostatnie orzecznictwo SN w tematach ważnych dla pracowników działów kadr i płac, działów księgowości, biur rachunkowych.

Terminy:
12 marca 2019
25 marca 2019
09 kwietnia 2019
25 kwietnia 2019
14 maja 2019
28 maja 2019
Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 499 zł brutto od osoby i obejmuje:

8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Wiosenna promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%, 4 osoby rabat 15%.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program szkolenia

1. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
• Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
• Akta pracownicze po zmianach – 4 części akt osobowych
• Okresy przechowywania akt – 10 i 50 lat,
• Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
• Zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom
• Główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych

2. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy
• Dokumenty z zakresu czasu pracy, które mają się znaleźć w oddzielnej dokumentacji
• Podpisywanie harmonogramów czasu pracy przed ich wpięciem do dokumentacji
• Karta wynagrodzeń i ewidencja czasu pracy – czy należy je przechowywać razem?
• Wnioski o wyjścia prywatne w dokumentacji czasu pracy
• Zmiana wyglądu karty ewidencji czasu pracy – karty na okres rozliczeniowy

3. Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji personalnej
• Jakie zabezpieczenia będą musiały mieć systemy do prowadzenia e-teczek?
• Czy możliwe będzie prowadzenia akt tradycyjnych a dokumentacji czasu pracy elektronicznie?
• Jakie wymagania musi spełniać dokument elektroniczny w e-aktach?
• Jakie metadane będą musiały być zapisane na każdym dokumencie elektronicznym?
• Jakie będą zasady przenoszenia dokumentacji elektronicznej pomiędzy systemami?
• Czy zmiana formy dokumentacji na elektroniczną będzie skomplikowana?

4. Zasady prowadzenia monitoringu pracowników.
• Dopuszczalne formy monitoringu
• Monitoring służbowej poczty elektronicznej
• Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
• Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu

5. Niekaralność pracowników w instytucjach finansowych
• Rodzaje pracodawców objętych możliwością żądania oświadczeń o niekaralności
• Zasada rozliczenia kosztów uzyskania zaświadczeń o niekaralności z KRK
• Możliwość wypowiedzenia umowy pracownikowi, który nie złoży oświadczenia o niekaralności

6. Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych
• Nowe zasady stosowania telepracy
• Indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę
• Możliwość stosowania przerywanego czasu pracy

7. Nowe obowiązki pracodawców związane z ustawą o jawności życia publicznego
• Sygnaliści – nowa kategoria pracowników podlegających szczególnej ochronie stosunku pracy
• Sposób uzyskania statusu sygnalisty
• Kategorie przedsiębiorców, które będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych
• Kodeksy etyczne – nowy obowiązek przedsiębiorców
• Nowa procedura wewnętrzna dotycząca otrzymywania prezentów
• Odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych

8. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych
• Możliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników
• Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
• Uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
• Zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych

9. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
• Data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
• Udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
• Zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
• Zasady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji

10. Zmiany w płacach
• Zniesienie rocznego limitu składek emerytalno-rentowych
• Zasady daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)
• Wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, specjalistka w zakresie prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/