Zmiany w prawie pracy 2018/2019 – Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników, RODO – oraz przegląd orzecznictwa SN i stanowisk MPiPS dotyczących zagadnień prawa pracy, kadr, płac.
Na rok 2019 zaplanowano rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ale to z pewnością nie jedyny obszar w którym doczekamy się nowelizacji przepisów. Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaną kompleksowo przedstawione zarówno nadchodzące zmiany jak i ostatnie orzecznictwo SN w tematach ważnych dla pracowników działów kadr i płac, działów księgowości, biur rachunkowych.

Terminy:
17 grudnia 2018
18 stycznia 2019
22 lutego 2019
Zimowa promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%

Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 550 zł brutto od osoby i obejmuje:
8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.
Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program zajęć:

1. Planowane od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
• Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
• Akta pracownicze po zmianach – 4 części akt osobowych
• Okresy przechowywania akt – 10 i 50 lat,
• Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
• Zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom
• Główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych

2. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy
• Dokumenty z zakresu czasu pracy, które mają się znaleźć w oddzielnej dokumentacji
• Podpisywanie harmonogramów czasu pracy przed ich wpięciem do dokumentacji
• Karta wynagrodzeń i ewidencja czasu pracy – czy należy je przechowywać razem?
• Wnioski o wyjścia prywatne w dokumentacji czasu pracy
• Zmiana wyglądu karty ewidencji czasu pracy – karty na okres rozliczeniowy

3. Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji personalnej
• Jakie zabezpieczenia będą musiały mieć systemy do prowadzenia e-teczek?
• Czy możliwe będzie prowadzenia akt tradycyjnych a dokumentacji czasu pracy elektronicznie?
• Jakie wymagania musi spełniać dokument elektroniczny w e-aktach?
• Jakie metadane będą musiały być zapisane na każdym dokumencie elektronicznym?
• Jakie będą zasady przenoszenia dokumentacji elektronicznej pomiędzy systemami?
• Czy zmiana formy dokumentacji na elektroniczną będzie skomplikowana?

4. Zasady prowadzenia monitoringu pracowników.
• Dopuszczalne formy monitoringu
• Monitoring służbowej poczty elektronicznej
• Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
• Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu

5. Niekaralność pracowników w instytucjach finansowych
• Rodzaje pracodawców objętych możliwością żądania oświadczeń o niekaralności
• Zasada rozliczenia kosztów uzyskania zaświadczeń o niekaralności z KRK
• Możliwość wypowiedzenia umowy pracownikowi, który nie złoży oświadczenia o niekaralności

6. Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych
• Nowe zasady stosowania telepracy
• Indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę
• Możliwość stosowania przerywanego czasu pracy

7. Nowe obowiązki pracodawców związane z ustawą o jawności życia publicznego
• Sygnaliści – nowa kategoria pracowników podlegających szczególnej ochronie stosunku pracy
• Sposób uzyskania statusu sygnalisty
• Kategorie przedsiębiorców, które będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych
• Kodeksy etyczne – nowy obowiązek przedsiębiorców
• Nowa procedura wewnętrzna dotycząca otrzymywania prezentów
• Odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych

8. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych
• Możliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników
• Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
• Uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
• Zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych

9. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
• Data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
• Udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
• Zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
• Zasady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji

10. Zmiany w płacach planowane na 2019 r.
• Zniesienie rocznego limitu składek emerytalno-rentowych
• Planowane zasady wprowadzenia daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)
• Wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych

11. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z następujących zakresów:
umowy o pracę i ustalenie istnienia stosunku pracy, czas pracy, wynagrodzenia i premiowania pracowników, stosowania zakazu konkurencji, mobbingu, dyskryminacji i naruszenia dóbr osobistych pracownika.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.Warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata należności na konto. 

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas na Facebook – Simple Solution Consulting