Szkolenie Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej po 1 stycznia 2019 adresowane jest do pracowników działów kadr i płac, działów księgowości, biur rachunkowych, chcących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. 
Na zajęciach, prowadzonych w formie aktywnych warsztatów zapoznamy uczestników z zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przygotowywania dokumentów zgodnie z przepisami prawa pracy, naliczania i rozliczania wynagrodzeń a także RODO.

Uczestnikom przekażemy również wzory typowych dokumentów kadrowych, które w następstwie zmian w przepisach uległy istotnym modyfikacjom.

Terminy:

18 grudnia 2018
10 i 25 stycznia 2019
06 i 25 lutego 2019

Zimowa promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%

Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 550 zł brutto od osoby i obejmuje:
8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program zajęć:

1. Ochrona danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia RODO:
• Zasady ochrony danych osobowych pracowników po 25.05.2018 r.;
• Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i ewidencja wydawanych upoważnień;
• Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
• Zasady informowania o przysługujących prawach osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników.

2. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:
• Dane osobowe, których żądanie od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dozwolone;
• Dane osobowe, które mogą być przetwarzana w oparciu o zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• CV i inne dokumenty przedstawiane w trakcie rekrutacji;
• Dane osobowe, których nie można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3. Przetwarzanie danych osobowych pracownika:
• Dane osobowe, których żądanie od pracownika jest obligatoryjne;
• Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w oparciu o zgodę pracownika;
• Dane osobowe, których nie można żądać od pracownika;
• Dopuszczalność przetwarzania danych kontaktowych pracownika;
• Warunki i tryb przetwarzania wizerunku pracownika;

4. Monitoring zachowań pracownika w środowisku pracy:
• Warunki legalnego stosowania monitoringu wizualnego;
• Wzory dokumentów związanych z zastosowaniem monitoringu w zakładzie pracy;
• Zmiany w przepisach prawa zakładowego związane z używaniem monitoringu;
• Warunki i okres przechowywania danych uzyskanych w wyniku stosowania monitoringu;
• Stosowanie monitoringu a ochrona dóbr osobistych pracownika.

5. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po zmianach w Kodeksie pracy:
• Nowa definicja dokumentacji pracowniczej;
• Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – 10 czy 50 lat?
• Jakie warunki należy spełnić, aby przechowywać dokumentację pracowniczą wytworzoną przed wejściem w życie zamian przez 10 lat?
• Obowiązki informacyjne w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej związane z ustaniem stosunku pracy;
• Tryb i warunki zmiany postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
• Możliwość czy obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej?
• Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej w nowym stanie prawnym;
• Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej);
• Zmiany w katalogu dokumentów archiwizowanych w aktach osobowych;
• Przechowywanie w aktach osobowych dokumentów związanych z czasem pracy (harmonogram i ewidencja czasu pracy) – nowa część C akt osobowych;
• Wymóg prowadzenia akt osobowych w jednolitej postaci.

6. Nawiązanie stosunku pracy:
• W jakich sposób dokumentować chwilę zawarcia umowy o pracę?
• Jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie?
• Realizacja obowiązku poddania pracownika wstępnemu szkoleniu BHP;
• Archiwizacja orzeczenia i skierowania na badania lekarskie przedstawianego przez osobę przyjmowaną do pracy;
• Określenie w umowie postanowień umownych;
• Terminowe umowy o pracę – jak określać czas, na jaki została zawarta umowa?
• Umowa o pracę zawarta w celu zastępstwa innego pracownika;
• Potwierdzenie zmiany rodzaju umowy o pracę bądź przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu;
• Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia;
• Postępowanie z dokumentami sporządzonymi w języku obcym.

7. Czas pracy:
• Harmonogram czasu pracy, rejestrator obecności, ewidencja czasu pracy;
• Określenie zasad tworzenia rozkładów czasu pracy w prawie zakładowym;
• Elementy konieczne i pomocnicze harmonogramu czasu pracy;
• Rejestrator obecności – rozwiązania występujące w praktyce;
• Informacje zawierane w rejestratorze obecności a ochrona danych osobowych;
• Archiwizacja harmonogramu czasu pracy, rejestratora obecności i ewidencji czasu pracy;
• Dokumenty związane z czasem pracy przechowywane w aktach osobowych oraz poza aktami osobowymi.

8. Rozwiązanie stosunku pracy:
• Zasady konstruowania porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia;
• Zasady konstruowania wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia;
• W jakich sytuacjach należy wydać świadectwo pracy w nowym stanie prawnym?
• Jakie informacje należy zawrzeć w części świadectwa pracy dotyczącej wykorzystania urlopu oraz innych uprawnień i świadczeń?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata należności na konto. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Specjalista w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas na Facebook – Simple Solution Consulting