Serdecznie zapraszamy na szkolenie #Czas pracy 2019. Planowanie, rozliczanie, ewidencja ze szczególnym uwzględnieniem nowych  obowiązków i odpowiedzialności w zakresie ewidencji czasu pracy wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy  na temat przestrzegania przepisów prawa pracy, jak również usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu pracy. Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego przedstawione zostaną przykłady i interpretacje z omawianego zakresu.

Terminy:

08 marca 2019

22 marca 2019

05 kwietnia 2019

19 kwietnia 2019

10 maja 2019

24 maja 2019

Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 450 zł brutto od osoby i obejmuje:

8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Wiosenna promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%, 4 osoby rabat 15%.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program szkolenia

1. Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu po 1 stycznia 2019 r.
• nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
• nowe okresy przechowywania ewidencji czasu pracy
• ewidencja archiwalna

2. Pojęcia i definicje ustawowe:
• pojęcie czasu pracy (normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy)
• definicja doby i tygodnia w rozumieniu przepisów dotyczących prawa pracy

3. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy

4. Przerwy wliczane do czasu pracy

5. Dyżur i przestój w pracy

6. Systemy i rozkłady czasu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy
• podstawowy system czasu pracy
• równoważny czas pracy i jego odmiany
• system przerywanego czasu pracy
• praca w ruchu ciągłym
• zadaniowy czas pracy
• system skróconego tygodnia pracy
• system pracy weekendowej

7. Praca w porze nocnej
• pojęcie pracy w porze nocnej
• dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej

8. Praca w niedziele i święta

9. Praca w godzinach nadliczbowych
• regulacje dotyczące dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
• maksymalna dobowa, tygodniowa i roczna liczba godzin nadliczbowych
• udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
• dodatki za prace w godzinach nadliczbowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

Simple-Solution-Consulting

Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro

Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl

Polub nas facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/