Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie #Kadry od podstaw. Szkolenie adresowane jest do osób rozpoczynających pracę w dziale kadr, dziale księgowości, biurze rachunkowym lub chcących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Na zajęciach, prowadzonych w formie aktywnych warsztatów zapoznamy uczestników z zasadami prowadzenia akt osobowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przygotowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Terminy:

4-5 marca 2019

18-19 marca 2019

1-2 kwietnia 2019

15-16 kwietnia 2019

6-7 maja 2019

20-21 maja 2019

Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 799 zł brutto od osoby i obejmuje:

16 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Wiosenna promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%, 4 osoby rabat 15%.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program zajęć:

 1. Podstawowa dokumentacja pracownicza
 • akta osobowe z uwzględnieniem zmian
 • dokumentacja pracownicza: wykazy, rejestry, kartoteki
 1. Nawiązanie stosunku pracy
 • umowa o pracę
 • rodzaje umów o pracę
 • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 • sposób zawarcia umowy o pracę
 • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 1. Zmiana warunków umowy o pracę
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • czasowe powierzenie innej pracy
 1. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • plany urlopów
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • urlopy bezpłatne
 • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych – karta urlopowa
 1. Czas pracy
 • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
 • okresy odpoczynku
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedziele i święta
 • nowe zasady prowadzenie ewidencji czasu pracy
 1. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • prawidłowe treści umów i ich realizacja
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone
 1. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • ochrona pracy kobiet ciężarnych
 • uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
 • urlopy macierzyńskie
 • urlopy wychowawcze
 1. Rozwiązywanie stosunku pracy
 • na mocy porozumienie stron
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • z upływem czasu, na który była zawarta
 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 1. Świadectwo pracy
 • szczegółowa treść świadectwa pracy
 • sposób i tryb jego wydawania i prostowania
 • nowe obowiązki pracodawcy
 1. Archiwizacja dokumentacji personalnej
 • 10 czy 50 lat? Nowe możliwości, nowe obowiązki pracodawcy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting

Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro

Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl

Polub nas facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/