Serdecznie zapraszamy na szkolenie #Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych. Szkolenie kierowane do osób zajmujących się rozliczaniem podróży krajowych i zagranicznych, chcących ugruntować i podwyższyć swoją wiedzę w aspektach takich jak: prawidłowe przygotowanie instrukcji rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, poprawne udokumentowanie poniesionych wydatków, zastosowanie właściwych kursów do rozliczania podróży zagranicznych, możliwości popełnienia ewentualnych nieprawidłowości.

Terminy:
11 marca 2019
25 marca 2019
08 kwietnia 2019
24 kwietnia 2019
13 maja 2019
27 maja 2019
Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 499 zł brutto od osoby i obejmuje:

8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Wiosenna promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%, 4 osoby rabat 15%.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program zajęć:

1) Składniki kosztów podróży służbowych:

 1. diety (wysokość, zasady rozliczania, “diety tranzytowe” itp.),
 2. koszty przejazdów i jazd miejscowych,
 3. koszty noclegów (zwrot faktycznie poniesionych wydatków, ryczałty, dokumentowanie),
 4. koszty leczenia w trakcie podróży służbowej,
 5. inne wydatki (rodzaje, dokumentowanie).

 2) Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w przypadku podróży służbowych np.:

 1. określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa (dokumentowanie, zasady zaliczania w ciężar kosztów, ustalenie przychodów pracownika),
 2. zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków,
 3. śniadania hotelowe,
 4. zwrot wydatków na jazdy miejscowe (wynajęcie samochodu przez pracownika, taksówki itp.),
 5. zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa,
 6. wydatki reprezentacyjne poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).

 3) kursy walut stosowane przy rozliczeniach podróży służbowych.

 4) Podróże służbowe a wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (dokształcanie w formach szkolnych i pozaszkolnych) – różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

 5) Pracownicy „mobilni” (kierowcy, przedstawiciele handlowi, pracownicy budowlani itp.) – zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży.

 6) Wydatki na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej – zasady zaliczania do kosztów podatkowych i ustalania przychodów pracownikom.

 7) Delegacje pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych – różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

 8) Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy, zleceniodawcy itp. z tytułu rozliczania podróży służbowych.

9) Wynagrodzenia pracowników polskich firm mających stałe miejsce pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zasady ustalania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 10) Dopuszczalny czas trwania podróży służbowej.

 11) Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy – zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 12) Urlopy a podróże służbowe.

 13) Rozliczanie podróży służbowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (np. przypadki kiedy wystąpi import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów itp.).

 14) Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

 15) Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych np.:

 1. kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, rodzaje wydatków itp.),
 2. zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 3. ryczałty w jazdach miejscowych,
 4. ewidencja przebiegu pojazdu,
 5. opłaty parkingowe i za przejazdy autostradami.

 16) Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

 17) Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy:

 1. kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania),
 2. kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady dokumentowania).

 18) Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np.:

 1. używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej itp.) zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 2. wydatki związane z nabyciem, ubezpieczeniem, eksploatacją i amortyzacją samochodów – rozliczanie na gruncie podatków dochodowych i VAT.

 19) Najem samochodów w ramach zagranicznych podróży służbowych, skutki w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła przez polskich płatników.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, specjalistka w zakresie prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting

Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro

Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl

Polub nas facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/