Szkolenie: #Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie #Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku. Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się sprawami socjalnymi w firmie, chcących ugruntować i podwyższyć swoją wiedzę. 

Terminy zajęć:
W celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a także dostosowując się do potrzeb Klienta realizujemy zajęcia indywidualne. Termin szkolenia ustalany jest z osobą zainteresowaną.
Zapewniamy odległości na sali wynoszące min. 1,5 m między uczestnikiem oraz prowadzącym szkolenie. Pomieszczenie oraz sprzęty użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane. Prowadzący i uczestnik będą używać maseczek ochronnych. Serwis kawowy oraz lunch jest podawany w naczyniach jednorazowych.

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 650 zł brutto od osoby 550 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje:
8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Program zajęć:

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
a) Podstawy prawne
b) Informacje ogólne
c) Obowiązek tworzenia funduszu- Kto w jakiej grupie?
d) Wybór między prowadzeniem funduszu a świadczeniem urlopowym

2. Kto korzysta z funduszu?
a) Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
b) Regulamin
c) Zasady przyznawanie pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

3. Świadczenie urlopowe
a) Zasady wypłaty
b) Terminy wypłaty

4. Działalność socjalna
a) Co może obejmować działalność socjalna pracodawcy?
b) Czego nie może obejmować działalność socjalna pracodawcy?

5. Odpisy na fundusz
a) Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego
b) Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego
c) Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika, wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze
d) Zwiększenie odpisu
e) Fakultatywny odpis na fundusz
f) Przekazanie odpisu

6. Przekazanie odpisu
a) Odroczenie utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
b) Termin przekazania odpisu na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
c) Zwiększenie środków
d) Podstawa naliczenia odpisu

7. Przejście zakładu pracy na fundusz
a) Przejście całego zakładu pracy
b) Przejście części zakładu pracy

8. Wspólna działalność socjalna pracodawców
a) Umowa cywilna
b) Zasady przeznaczania środków
c) Zasady dysponowania środkami

Dlaczego my?
– Nasze zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy.
– Dzięki zajęciom faktycznie podniesiesz swoje kwalifikacje i zdobędziesz nowe umiejętności.
– Otrzymasz kompleksowe materiały szkoleniowe, które wykorzystasz w pracy zawodowej.
– Wszystkie nasze szkolenia objęte są 15% dofinansowaniem ze środków unijnych!
– Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
– Po zajęciach przez 30 dni otaczamy naszych kursantów opieką po szkoleniową, w trakcie której możesz się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres biuro@e-ssc.pl. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 796 854 555

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas Facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez Simple Solution Consulting przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

  • Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5 m między uczestnikami oraz prowadzącym szkolenie;

  • Wszystkie pomieszczenia oraz sprzęt użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane,

  • Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek,

  • Serwis kawowy oraz lunch jest podawany w naczyniach jednorazowych,

  • Korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały czas szkolenia,

  • Liczba miejsc przy stolikach jest przystosowana do obowiązujących zaleceń,

  • Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się w miejscach ogólnodostępnych,

  • Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach.