Serdecznie zapraszamy na szkolenie #Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prawa pracy.
Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca muszą wiedzieć, że jest to z reguły dużo bardziej skomplikowane niż zatrudnienie pracownika Polaka. Proces ten wymaga zapoznania się z szeregiem regulacji prawnych i wypełnienia wielu obowiązków formalnych.

Terminy:

08 marca 2019
21 marca 2019
08 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019
13 maja 2019
27 maja 2019

Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 499 zł brutto od osoby i obejmuje:

8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Wiosenna promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%, 4 osoby rabat 15%.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program szkolenia

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce.

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
a) obywatele Unii Europejskiej,
b) obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi,
c) pobyt czasowy a pobyt stały.

3. Praca cudzoziemców na terenie Polski:
a) praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej,
b) obywatele państw sąsiadujących z Polską,
c) zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia,
d) zezwolenie na pracę,
e) ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji,
f) skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii.

4. Zmiany w ustawie o cudzoziemcach obowiązujące od 1 maja 2014 r.:
a) wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia na pobyt czasowy
b) uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca.

5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.
a) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) miejsce zamieszkania,
c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
d) zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych,
e)opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
f) ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
g) certyfikat rezydencji,
h) prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,
i) obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,
j) praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1.

6. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
a) zasada jednego ustawodawstwa,
b) zasada równego traktowania,
c) zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
d) zasada zachowania praw nabytych,
e) wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
f) pracownicy delegowani,
g) pracownicy transportu międzynarodowego,
h) pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
i) działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
j) podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
k) ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, specjalistka w zakresie prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting

Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro

Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl

Polub nas facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/