Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca muszą wiedzieć, że jest to z reguły dużo bardziej skomplikowane niż zatrudnienie pracownika Polaka. Proces ten wymaga zapoznania się z szeregiem regulacji prawnych i wypełnienia wielu obowiązków formalnych. Na szkoleniu omówione zostaną aspekty dotyczące zawierania umów z cudzoziemcami w ramach pracowniczych form zatrudnienia (umowa o pracę na czas nieokreślony, umowy terminowe) i poza pracowniczych form zatrudnienia (umowy cywilnoprawne, praca tymczasowa, praca sezonowa, krótkoterminowa, samozatrudnienie , outsourcing).
Zajęcia dedykowane dla pracowników działów kadr, płac, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Terminy:
14 grudnia 2018
09 stycznia 2019
05 lutego 2019
Zimowa promocja zgłaszając na szkolenie
2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%
Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

 Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

 Koszt: 499 zł brutto od osoby i obejmuje:
8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program zajęć:

 1. Definicja cudzoziemców:
 • Obywatelstwo.
 • Podwójne (wielokrotne) obywatelstwo.
 • Cudzoziemiec a nierezydent.
 1. Zatrudnianie obywateli UE/EOG:
 • Kraje objęte systemem przepływu pracowników.
 • Brak konieczności uzyskiwania zezwoleń.
 • Rejestracja pobytu powyżej 3 miesięcy.
 1. Zatrudnianie obywateli krajów spoza UE/EOG:
 2. a) Legalizacja pobytu:
 • Wiza.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy.
 • Brak wymaganych dokumentów a zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania.
 1. b) Legalizacja zatrudnienia:
 • Zezwolenie na pracę.
 • Procedura uzyskiwania zezwolenia.
 • Osoby niepotrzebujące zezwoleń.
 • Sytuacje niewymagające zezwolenia.
 • Zatrudnianie niektórych cudzoziemców (w tym Ukraińców) na podstawie oświadczenia złożonego w PUP.
 1. c) Zmiany 2018 r.:
 • Nowe oświadczenia o zatrudnieniu.
 • Zezwolenia na pracę sezonową.
 • Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy a legalny pobyt w Polsce.
 • Prokurenci i komplementariusze.
 • Możliwość zatrudnienia po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.
 1. Delegowanie pracowników do Polski:
 • Konieczność zapewnienia polskich standardów pracy.
 • Konieczność dokonania zgłoszenia i ustanowienia przedstawiciela.
 • Solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenia.
 1. Podatek dochodowy:
 • Podział na rezydentów i nierezydentów.
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
 • Wpływ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Certyfikat rezydencji – rola i znaczenie.
 • Cudzoziemiec pracownikiem.
 • Umowy cywilnoprawne z cudzoziemcem.
 • Rozliczenia ryczałtu i zaliczek.
 1. Składki i ubezpieczenia ZUS:
 • Podleganie składkom w Polsce.
 • Podleganie składkom za granicą.
 • Zasady opłacania zagranicznych składek.
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce.
 1. Delegowanie za granicę a PIT i ZUS:
 • Definicja oddelegowania.
 • Podróż służbowa a oddelegowanie.
 • Zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe.
 • Przejazd i nocleg a przychody podatkowe.
 1. Wybrane problemy związane z zatrudnieniem cudzoziemców:
 • NIP a PESEL – nowe zasady dotyczące cudzoziemców!
 • Zagraniczny staż pracy.
 • Zagraniczna uczelnia a prawo do urlopu.
 • Zagraniczne dokumenty (w tym prawo jazdy).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata należności na konto. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

 O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Specjalista w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas na Facebook – Simple Solution Consulting