Kurs skierowany jest do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, do kandydatów jak i praktyków, stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zajęcia poszerzone zostały o moduł – nauka obsługi programu Płatnik oraz moduł programu Excel, które zwiększą efektywność pracy. Nauczymy jak sprawnie posługiwać się formułami, wyszukiwać i filtrować dane oraz tworzyć raporty w formie tabel przestawnych. Gwarantujemy, że nauka poprzez praktyczne ćwiczenia ułatwi zrozumienie poruszanych zagadnień.

Kurs przygotowuje do pracy w dziale kadrowo-płacowym i kształtuje umiejętności do zawodu pracownik obsługi płacowej kod zawodu – 41301

Kurs skierowany jest również do osób bezrobotnych i poszukujących pracy jako kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. Opłata za kurs pokrywana jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Terminy  szkoleń ustalane są indywidualnie. 

Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 09.00 – 16.00.

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 2340 zł  brutto od osoby i obejmuje: 40 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 Program zajęć:

 Dzień I

 1. Regulacje prawne
  Kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia wykonawcze na liście płac
  System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych a lista płac
  System podatkowy
  Dokumentacja płacowa
 2. Naliczanie listy płac dla pracowników
  Przychód z umowy o pracę podstawą do naliczania składek ZUS i zaliczki na podatek
  Wartość składek ZUS płaconych przez pracownika i pracodawcę
  Skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu
  Minimalne wynagrodzenie za pracę

 Dzień II

 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  Wysokość składek
  Podstawa naliczania składek
  Przychody zwolnione ze składek
  Świadczenia na rzecz pracowników a składki ZUS
 2. Podatek dochodowy
  Skala podatkowa
  Świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy
  Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy
  Przychody zwolnione od podatku i składek
 3. Fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
  Wysokość składek
  Podstawa naliczania składek
  Zasady zwolnień z opłacania składek
  Różnica pomiędzy naliczaniem FP i FGŚP
  Składki i Fundusze na deklaracjach rozliczeniowych ZUS

 Dzień III

 1. Składniki wynagrodzenia
  Wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru
  Wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju
  Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych
  Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za urlop
  Odprawy, odszkodowania
  Dodatki
  Premie/nagrody/prowizje
  Opieka medyczna i inne świadczenia rzeczowe
  Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Uwzględnianie składników fakultatywnych w podstawach naliczeń wynagrodzenia za urlop i zasiłków
 2. Absencja pracownika i jej wpływ na wynagrodzenie
  Zwolnienie lekarskie
  Urlop bezpłatny
  Urlop wypoczynkowy
  Nieobecność usprawiedliwiona
  Nieobecność nieusprawiedliwiona
 3. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  Kolejność dokonywanych potrąceń.
  Kwota wolna od potrąceń.
  Potrącenia wymagające zgody pracownika.
  Potrącenia z zasiłków, umów cywilnoprawnych, potrącenia z ZFŚS.

 Dzień IV – Obsługa Programu Płatnik

 1. Wprowadzenie do programu Płatnik
 2. Zakładanie Kartotek w Rejestrze Płatników
 3. Zgłoszenie Płatnika składek do ZUS
 4. Rejestr ubezpieczonych
 5. Dokumenty zgłoszeniowe (przygotowanie, zmiana, korekta)
 6. Dokumenty rozliczeniowe (przygotowanie, zmiana, korekta)
 7. Przekaz, wysyłka i potwierdzanie dokumentów do ZUS
 8. Tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonych
 9. Obsługa programu Płatnik w PUE ZUS

 Dzień V

 1. Codzienne czynności w Excelu
  Przenoszenie formatów komórek
  Dostosowywanie wielkości komórek
  Przenoszenie formuł
  Praca na dużej bazie danych
  Blokowanie adresów komórek
 2. Funkcje Excela wykorzystywane do podstawowych analiz
  Opis budowy funkcji
  Funkcje statystyczne
  Funkcje logiczne
  Funkcje daty i czasu
  Funkcje tekstowe
  Łączenie formuł
 3. Formatowanie danych w komórkach
  Ustawienia formatów liczbowych
  Warunkowe formatowanie komórek
  Tworzenie własnych formatów
 4. Praca z wykresami
  Tworzenie rodzajów wykresów
  Formatowanie wykresów
 5. Formatowanie warunkowe
  Reguły formatowanie warunkowego
  Paski danych, skale kolorów, zestawy ikon
  Używanie formuł do formatowania warunkowego
  Menadżer reguł formatowania warunkowego
 6. Sumy częściowe
  Analiza danych
  Tworzenie kilku sum częściowych w tabeli
 7. Narzędzia do analizy danych
  Sortowanie danych
  Filtrowanie danych
  Usuwanie duplikatów
  Podział zawartości komórki na kolumny
 8. Pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych
  Importowanie danych
  Wyszukiwanie danych tabeli według wierszy
 9. Przygotowanie danych do wydruku
  Ustawienie podziału stron
 10. Tabele przestawne
  Tworzenie raportów tabeli przestawnej
  Projektowanie tabeli przestawnej
  Sposoby prezentacji danych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata należności na konto. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Specjalista w dziedzinie kalkulacji płac i rozliczeń z ZUS i US. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas na Facebook – Simple Solution Consulting