Serdecznie zapraszamy na szkolenie # Rozliczenia z ZUS – obowiązki płatników 2019. Wynagrodzenia, zasiłki, świadczenia.
W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podczas zajęć omówione zostaną zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze, prawo do urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego. Omówimy aktualne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. Szkolenie ma na celu również przedstawienie zasad wystawiania zwolnień lekarskich i obowiązków płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Terminy:
07 marca 2019
20 marca 2019
04 kwietnia 2019
18 kwietnia 2019
09 maja 2019
23 maja 2019
Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 399 zł brutto od osoby i obejmuje:

8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Wiosenna promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%, 4 osoby rabat 15%.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program szkolenia

1. Wynagrodzenia, zasiłki i świadczenia rehabilitacyjne
• Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne.
• Zasady ustalania i wypłaty.
• Okres wyczekiwania.
• Okres zasiłkowy.
• Wysokość świadczeń, kiedy 100 %, kiedy 80 % a kiedy 70 %?
• Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli wykorzystywania zwolnień.
• Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.
• Wysokość świadczeń chorobowych.

2. Dokumentowania uprawnień do świadczeń chorobowych
• Obowiązki płatnika w zakresie wypłaty zasiłków przy poszczególnych zwolnieniach.
• Postępowanie płatnika w przypadku stwierdzenia błędu w zaświadczeniu.
• Zaświadczenia za okres wsteczny.
• Wcześniejszy powrót do pracy pracownika podczas orzeczonej niezdolności do pracy – jak rozliczyć zasiłek z ZUS-em.

3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – świadczenia
• Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
• Definicja wypadku przy pracy i konsekwencje z tym związane.
• Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.
• Korekta dokumentów gdy płatnik wypłacił wynagrodzenie za czas choroby, a zdarzenie zo-stało uznane za wypadek.
• Dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy.

4. Świadczenia rodzicielskie – zasiłek macierzyński
• Zasiłek macierzyński, za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego.
• Kiedy 16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane w późniejszym terminie.
• Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z uwagi na podjęcie pracy.
• Jakie składać do ZUS-u dokumenty gdy pracownik w okresie urlopu rodzicielskiego pracuje.
• Jak liczyć okres wydłużenia okresu rodzicielskiego, jak ustalić poprawnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego gdy pracownik w jego trakcie pracuje.
• Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
• Kiedy urlop rodzicielski może zostać skrócony?
• Przejęcie urlopu rodzicielskiego przez ojca.
• W jakiej wysokości wypłacać zasiłek?
• Przypadki, gdy z urlopu macierzyńskiego (m.in. śmierć matki, porzucenie dziecka, matka niezdolna do samodzielnej egzystencji) może korzystać ojciec oraz inny członek najbliższej rodziny.
• Kiedy płatnik jest zobowiązany wypłacić wyrównanie zasiłku.
• Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
• Jak ustalić kwotę podwyższenia, gdy pracownik w danym miesiącu otrzymuje równocześnie zasiłek chorobowy i macierzyński.
• Podwyższenie zasiłku przy równoczesnym wykonywaniu pracy.
• Wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w dokumentach rozliczeniowych składanych do ZUS.

5. Świadczenia rodzicielskie – zasiłek opiekuńczy
• Członkowie rodziny, za których przysługuje zasiłek.
• Wysokość zasiłku opiekuńczego.
• Dokumenty potwierdzające uprawnienia do zasiłków.

6. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
• Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników i zleceniobiorców.

• Okres, uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń.
• Wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru.
• Zasady uzupełniania wynagrodzenia.
• Jakie składki są uzupełniane, a jakie przyjmowane w faktycznej wysokości?
• Ustalanie podstawy przy składnikach przysługujących do określonego terminu.
• Podstawa wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy.
• Minimalna podstawa wymiaru zasiłków.
• Kiedy ponownie ustalamy podstawę wymiaru zasiłków?

7. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
• Zasady rozliczania wpłat od stycznia 2018 roku. Na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS?
• Złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia. Konsekwencje w rozliczeniach z Za-kładem Ubezpieczeń Społecznych.
• Jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki?
• Dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania.
• Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych.
• Przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
• Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę, umowy o dzieło za umowę zlecenia w zakresie rozliczeń z ZUS.
• Kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, specjalistka w zakresie prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/