Kurs: Symfonia kadry i płace nauka obsługi programu od podstaw.

Dwa dni intensywnego kursu realizowanego w 90% w formie warsztatowej. Zajęcia adresowane są do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu kadr i płac oraz obsługi komputera, pracujących w działach kadrowych, płacowych, księgowo – rozliczeniowych, lub planujących rozpoczęcie pracy w programie Symfonia – Kadry i Płace. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe-rozliczeniowe w programie.

Terminy:
06-07 grudnia 2018
Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 1100 zł brutto od osoby i obejmuje:
16 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.
Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program zajęć:

Omówienie filozofii programu

Tworzenie nowych elementów kadrowo-płacowych (składników wynagrodzeń, potrąceń, naliczeń od listy płac itp.)
– omówienie typów elementów kadrowo-płacowych
– szczegółowe zapoznanie się z budową poszczególnych elementów
– definiowanie własnych elementów kadrowo-płacowych

Zestawy elementów kadrowo-płacowych
– uzupełnianie składu list płac oraz kart wynagrodzeń, tworzenie własnych list płac oraz – kart wynagrodzeń i pasków dla pracowników.
– uzupełnianie zestawów kadrowych o nowe elementy kadrowe

Definiowanie wzorców kadrowo-płacowych – omówienie sposobu funkcjonowania wzorców w programie i możliwości ich wykorzystania

Zdarzenia
– funkcje zdarzeń w programie
– kartoteka zdarzeń i akcji
– modyfikacja zdarzenia przyjęcia do pracy

Modyfikacja kalendarzy
– tworzenie wzorców dni roboczych
– tworzenie tygodniowych wzorców czasu pracy
– inicjalizacja kalendarza dla wzorca pracownik etatowy
– tworzenie wzorców czasu pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla pracowników na niepełnym etacie
– omówienie roli poprawnego zdefiniowania czasu pracy dla rozliczeń urlopowych

Omówienie roli funkcjonalności Okresów płacowy i List płac
– dodawanie okresów podstawowych
– dodawanie okresów pomocniczych dla list dodatkowych (urlopy macierzyńskie, wychowawcze, – świadczenia socjalne, umowy cywilno-prawne, itp.
– zmiana właściwości okresu
– wybór okresu do pracy
– zamykanie, naliczanie okresów – omówienie roli zamykania okresów dla poprawności – naliczeń i wydruku raportów
– listy płac – równoczesna funkcjonalność dla okresów
– dodawanie Listy płac podstawowej
– dodawanie List płac pomocniczych (np. Ryczałt samochodowy)
– zmiana właściwości List płac
– edycja Listy płac
– naliczanie, zamykanie List płac

Pracownicy
– wprowadzanie pracowników
– tworzenie systemu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przed rozpoczęciem pracy w – programie Kadry i Płace
– przyjmowanie nowych pracowników, zwalnianie pracowników, aneksy do umów o pracę
– rozliczanie chorób, urlopów, zasiłków macierzyńskich i wychowawczych, itp.
– wprowadzanie danych uzupełniających do wyliczania zasiłków i urlopów
– sposoby wprowadzania zdarzeń do kalendarzy pracowników
– wprowadzenie danych płacowych i kadrowych

Umowy cywilnoprawne – wprowadzanie i rozliczanie
– umowy zlecenia, umowy o dzieło, prawa autorskie
– umowy jednorazowe oraz rozliczane w dłuższych okresach czasu

Raporty – wydruk listy płac, kart wynagrodzeń , przelewów dla pracowników, PIT, deklaracji ZUS oraz wybranych raportów kadrowych

Archiwizacja danych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata należności na konto. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Specjalista w dziedzinie kalkulacji płac i rozliczeń z ZUS i US. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas na Facebook – Simple Solution Consulting