Szkolenie: #Rozliczenia z ZUS – obowiązki pracodawcy. Wynagrodzenia, zasiłki, świadczenia.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie # Rozliczenia z ZUS – obowiązki pracodawcy.

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW, SKŁADKI, ZASIŁKI, DOKUMENTACJA, KOREKTY – NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH UWZGLĘDNIAJĄCE TARCZE ANTYKRYZYSOWE

W trakcie szkolenia zostaną omówione zostaną zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, macierzyńskie, opiekuńcze, prawo do urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego a także zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.

Terminy zajęć:
W celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a także dostosowując się do potrzeb Klienta realizujemy zajęcia indywidualne. Termin szkolenia ustalany jest z osobą zainteresowaną.
Zapewniamy odległości na sali wynoszące min. 1,5 m między uczestnikiem oraz prowadzącym szkolenie. Pomieszczenie oraz sprzęty użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane. Prowadzący i uczestnik będą używać maseczek ochronnych. Serwis kawowy oraz lunch jest podawany w naczyniach jednorazowych.

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 650 zł brutto od osoby 550 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje:
8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Program szkolenia:

W związku ze stanem zagrożenia związanym z epidemią SARS-CoV-2 szkolenie zostaje poszerzone o bieżące informacje o ustalaniu prawa do:
a) dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, w przypadku gdy nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem
b) zasiłku chorobowego
c) świadczeń w okresie kwarantanny.

1. Wynagrodzenia, zasiłki i świadczenia rehabilitacyjne
• Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne.
• Zasady ustalania i wypłaty.
• Okres wyczekiwania.
• Okres zasiłkowy.
• Wysokość świadczeń, kiedy 100 %, kiedy 80 % a kiedy 70 %?
• Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli wykorzystywania zwolnień.
• Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.
• Wysokość świadczeń chorobowych.

2. Dokumentowania uprawnień do świadczeń chorobowych
• Obowiązki płatnika w zakresie wypłaty zasiłków przy poszczególnych zwolnieniach.
• Postępowanie płatnika w przypadku stwierdzenia błędu w zaświadczeniu.
• Zaświadczenia za okres wsteczny.
• Wcześniejszy powrót do pracy pracownika podczas orzeczonej niezdolności do pracy – jak rozliczyć zasiłek z ZUS-em.

3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – świadczenia
• Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
• Definicja wypadku przy pracy i konsekwencje z tym związane.
• Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.
• Korekta dokumentów gdy płatnik wypłacił wynagrodzenie za czas choroby, a zdarzenie zo-stało uznane za wypadek.
• Dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy.

4. Świadczenia rodzicielskie – zasiłek macierzyński
• Zasiłek macierzyński, za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego.
• Kiedy 16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane w późniejszym terminie.
• Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z uwagi na podjęcie pracy.
• Jakie składać do ZUS-u dokumenty gdy pracownik w okresie urlopu rodzicielskiego pracuje.
• Jak liczyć okres wydłużenia okresu rodzicielskiego, jak ustalić poprawnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego gdy pracownik w jego trakcie pracuje.
• Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
• Kiedy urlop rodzicielski może zostać skrócony?
• Przejęcie urlopu rodzicielskiego przez ojca.
• W jakiej wysokości wypłacać zasiłek?
• Przypadki, gdy z urlopu macierzyńskiego (m.in. śmierć matki, porzucenie dziecka, matka niezdolna do samodzielnej egzystencji) może korzystać ojciec oraz inny członek najbliższej rodziny.
• Kiedy płatnik jest zobowiązany wypłacić wyrównanie zasiłku.
• Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
• Jak ustalić kwotę podwyższenia, gdy pracownik w danym miesiącu otrzymuje równocześnie zasiłek chorobowy i macierzyński.
• Podwyższenie zasiłku przy równoczesnym wykonywaniu pracy.
• Wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w dokumentach rozliczeniowych składanych do ZUS.

5. Świadczenia rodzicielskie – zasiłek opiekuńczy
• Członkowie rodziny, za których przysługuje zasiłek.
• Wysokość zasiłku opiekuńczego.
• Dokumenty potwierdzające uprawnienia do zasiłków.

6. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
• Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników i zleceniobiorców.
• Okres, uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń.
• Wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru.
• Zasady uzupełniania wynagrodzenia.
• Jakie składki są uzupełniane, a jakie przyjmowane w faktycznej wysokości?
• Ustalanie podstawy przy składnikach przysługujących do określonego terminu.
• Podstawa wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy.
• Minimalna podstawa wymiaru zasiłków.
• Kiedy ponownie ustalamy podstawę wymiaru zasiłków?

7. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
• Zasady rozliczania wpłat od stycznia 2018 roku. Na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS?
• Złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia. Konsekwencje w rozliczeniach z Za-kładem Ubezpieczeń Społecznych.
• Jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki?
• Dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania.
• Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych.
• Przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
• Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę, umowy o dzieło za umowę zlecenia w zakresie rozliczeń z ZUS.
• Kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację?

Dlaczego my?
– Nasze zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy.
– Dzięki zajęciom faktycznie podniesiesz swoje kwalifikacje i zdobędziesz nowe umiejętności.
– Otrzymasz kompleksowe materiały szkoleniowe, które wykorzystasz w pracy zawodowej.
– Wszystkie nasze szkolenia objęte są 15% dofinansowaniem ze środków unijnych!
– Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
– Po zajęciach przez 30 dni otaczamy naszych kursantów opieką poszkoleniową, w trakcie której możesz się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres biuro@e-ssc.pl. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 796 854 555

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas Facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez Simple Solution Consulting przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

  • Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5 m między uczestnikami oraz prowadzącym szkolenie;

  • Wszystkie pomieszczenia oraz sprzęt użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane,

  • Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek,

  • Serwis kawowy oraz lunch jest podawany w naczyniach jednorazowych,

  • Korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały czas szkolenia,

  • Liczba miejsc przy stolikach jest przystosowana do obowiązujących zaleceń,

  • Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się w miejscach ogólnodostępnych,

  • Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach.