Szkolenie #Planowanie i rozliczenie czasu pracy. Harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy 2020.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: #Planowanie i rozliczenie czasu pracy. Harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy 2020.
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat przestrzegania przepisów prawa pracy, jak również usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu pracy. Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego przedstawione zostaną przykłady i interpretacje z omawianego zakresu.

Dlaczego my?
– Nasze zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy.
– Dzięki zajęciom faktycznie podniesiesz swoje kwalifikacje i zdobędziesz nowe umiejętności.
– Otrzymasz kompleksowe materiały szkoleniowe, które wykorzystasz w pracy zawodowej.
– Wszystkie nasze szkolenia objęte są 15% dofinansowaniem ze środków unijnych!
– Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
– Po zajęciach przez 30 dni otaczamy naszych kursantów opieką po szkoleniową, w trakcie której możesz się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo.

Terminy zajęć:
31 stycznia 2020
24 lutego 2020
13 marca 2020
02 kwietnia 2020
Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 600 zł brutto od osoby 510 zł brutto od osoby i obejmuje: 8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.
Zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%, 4 osoby rabat 15%.

Program zajęć:

1. Co to jest czas pracy?
Doba pracownicza, odpoczynki, normy, wymiary.
Różnica pomiędzy systemem podstawowym i równoważnym czasu pracy.
Okres rozliczeniowy.

2. System równoważnego czasu pracy
Zasady planowania czasu pracy w firmach stosujących pracę zmianową i jednozmianowych
Na czym polega równoważenie godzin pracy
Podstawowe błędy w stosowaniu systemu równoważnego czasu pracy, w tym mylenie go z pracą w godzinach nadliczbowych

3. Tworzenie harmonogramów czasu pracy po zmianach:
Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy
Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego – w jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?
Konstruowanie (uzupełnianie) harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy dla różnych grup pracowników (kilku brygadowa organizacja czasu pracy, praca zmianowa),
Zasady optymalizowania harmonogramów pod kątem ewentualnego polecania pracy w dni wolne i w godzinach nadliczbowych;
Zasady i potrzeba oznaczania “odpowiedniej ilości dni wolnych od pracy”;
Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie;
Możliwości zastosowania ruchomego czasu pracy.
W jaki sposób uregulować zasady czasu pracy w firmie, aby zminimalizować ryzyko popełnienia wykroczenia przez menedżerów.

4. Korzyści wynikające z wprowadzenia pracy zmianowej w firmie.
Zasady planowania i łamania zmian w firmie
Kiedy można “przesunąć” pracownika na inną zmianę bez naruszenia jego doby pracowniczej.
Planowanie odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej.

5. W jaki sposób uwzględniać obowiązujące normy czasu pracy?
Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego,
Jak w praktyce stosować ograniczenia wynikające z przeciętnie 48 godzinnej normy (wraz z nadgodzinami),
Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian.

6. Odpowiedź na podstawowe pytania osób planujących czas pracy:
Dlaczego nie mogę zaplanować w grafiku rzeczywistych godzin pracy?
Czym różni się grafik od planu?
Ile godzin mogę zaplanować w skali dnia pracy i jak je rozłożyć?
Ile dni pod rząd może pracować pracownik.
W jaki sposób reagować na przestoje?

7. Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele, święta i inne dni wolne (wynikające z systemu równoważnego czasu pracy) w harmonogramie
Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy.
W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
Praca w niedzielę – dodatek 100, czy 200%?

8. Zasady rekompensaty pracy w niedziele, święta i dni wolne z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy
Kiedy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?

9. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty.
Jak oszczędnie wyznaczać pracę w nadgodzinach?
Nadgodziny, a ich koszty (kiedy 50%, a kiedy 100% dodatek)
W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
Wpływ systemu wynagradzania przyjętego w firmie na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/

Komentarze są wyłączone.