Szkolenie #Prawo Pracy problemy bieżące – najnowsze zmiany w przepisach

Serdecznie zapraszamy na szkolenie #Prawo Pracy problemy bieżące – najnowsze zmiany w przepisach. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat przepisów prawa pracy, jak również usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa pracy w okresie pandemii. Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego przedstawione zostaną przykłady i interpretacje z omawianego zakresu.

Terminy zajęć:
W celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a także dostosowując się do potrzeb Klienta realizujemy zajęcia indywidualne. Termin szkolenia ustalany jest z osobą zainteresowaną.
Zapewniamy odległości na sali wynoszące min. 1,5 m między uczestnikiem oraz prowadzącym szkolenie. Pomieszczenie oraz sprzęty użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane. Prowadzący i uczestnik będą używać maseczek ochronnych. Serwis kawowy oraz lunch jest podawany w naczyniach jednorazowych.

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 650 zł brutto od osoby 550 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje:
8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Program zajęć:

1. Problematyka personalna w czasie pandemii:
• Wsparcie z FGŚP dla firm, które nie objęły pracowników przestojem ani obniżeniem wymiaru czasu pracy
• Obniżenie wymiaru czasu pracy oraz objęcie pracownika przestojem ekonomicznym – nowe możliwości oraz rozwiązania w praktyce
• Odprawy i inne świadczenia z ZFŚS wynikające ze zmian w tarczy antykryzysowej 4.0
• Zasady udzielania urlopów zaległych i bieżących zgodnie z postanowieniami Tarczy 4.0
• Praca zdalna a telepraca
• Świadczenie pracy zdalnej w trakcie kwarantanny
• Dodatkowe informacje w świadectwie pracy związku z tarczą antykryzysową

2. Warunki zatrudnia:
• Wszystko o zmianie warunków zatrudnienia na mocy porozumienia stron oraz wypowiedzenia zmieniającego
• Zmiana miejsca pracy
• Umowy o zakazie konkurencji – aspekty praktyczne

3. Praca zdalna:
• Polecenie pracy zdalnej – zasady
• Warunki do zapewnienia pracy zdalnej przez pracodawcę
• Czas pracy w trakcie pracy zdalnej
• Nadzór nad pracą zdalną pracownika, bez naruszenia jego prawa do prywatności
• Uprawnienia kierownika w trakcie pracy zdalnej

4. Urlopy wypoczynkowe:
• Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego, przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego
• Rozliczanie urlopu przeniesionego od poprzedniego pracodawcy
• Udzielanie urlopu wypoczynkowego w przypadkach równoległego zatrudnienia
• Udzielanie urlopu wypoczynkowego na część dnia lub na godziny
• Udzielanie urlopu na żądanie
• Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
• Przesunięcia urlopów wypoczynkowych
• Urlopy wypoczynkowe pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością
• Wszystko o dokumentacji urlopów wypoczynkowych

5. Badania profilaktyczne pracowników oraz ocena stanu zdrowia pracownika w aspekcie Ochrony Danych Osobowych:
• Wszystko o skierowaniach na badania wykonywane przez lekarzy medycyny pracy
• Badania wstępne, okresowe, kontrolne
• Dokumenty związane z badaniami lekarskimi zasady przechowywania

6. Ustanie zatrudnienia:
• Wypowiedzenie umowy o pracę
• Zasady udzielania urlopu wypoczynku i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
• Wszystko o zwolnieniach dyscyplinarnych
• Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
• jakie są kryteria doboru do planowanych zwolnień w urzędach?
• Świadectwo pracy – poprawne wypełnienie, poprawne wydanie

7. Ochrona przed wypowiedzeniem:
• Ochrona pracownika przed zwolnieniem w obecnym stanie prawnym
• Zasady rozwiązania umowy o pracę po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego
• Niezdolność do pracy – i co dalej
• Zasady ochrony przedemerytalnej
• Ochrona pracownicy w ciąży

8. Praktycznie kwestie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej:
• Część B akt osobowych – jak poprawnie prowadzić dokumentację
• Kary porządkowe w aktach osobowych
• Dokumentacja personalna związana z ewidencją czasu pracy
• Pozostała dokumentacja personalna

Dlaczego my?
– Nasze zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy.
– Dzięki zajęciom faktycznie podniesiesz swoje kwalifikacje i zdobędziesz nowe umiejętności.
– Otrzymasz kompleksowe materiały szkoleniowe, które wykorzystasz w pracy zawodowej.
– Wszystkie nasze szkolenia objęte są 15% dofinansowaniem ze środków unijnych!
– Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
– Po zajęciach przez 30 dni otaczamy naszych kursantów opieką poszkoleniową, w trakcie której możesz się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres biuro@e-ssc.pl. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 796 854 555

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez Simple Solution Consulting przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2:
• Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5 m między uczestnikami oraz prowadzącym szkolenie;
• Wszystkie pomieszczenia oraz sprzęt użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane,
• Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek,
• Serwis kawowy oraz lunch jest podawany w naczyniach jednorazowych,
• Korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały czas szkolenia,
• Liczba miejsc przy stolikach jest przystosowana do obowiązujących zaleceń,
• Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się w miejscach ogólnodostępnych,
• Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach.