Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie #Płace od podstaw. Szkolenie adresowane jest do osób rozpoczynających pracę w dziale kadr, płac, księgowości, biurze rachunkowym lub chcących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Na zajęciach, prowadzonych w formie aktywnych warsztatów uczestnik zdobędzie wiedzę zawodową i opanuje umiejętności dające zdolność wykonywania pracy polegającej na: sporządzaniu listy płac,  ustalaniu uprawnień z tytułu choroby i macierzyństwa, ustalaniu wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy, naliczaniu i ustaleniu wysokości składników wynagrodzeń, obliczenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Terminy:

6-7 marca 2019

20-21 marca 2019

3-4 kwietnia 2019

17-18 kwietnia 2019

8-9 maja 2019

22-23 maja 2019

Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 799 zł brutto od osoby i obejmuje:

16 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

 

Wiosenna promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%, 4 osoby rabat 15%.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program zajęć:

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 • wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 • systemy wynagradzania
 • dokumentacja wynagrodzeń
 • obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 • wynagrodzenie minimalne
 • zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 1. Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za czas urlopu
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
 • wynagrodzenie za czas przestoju
 • wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
 1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • wynagrodzenie za pracę w nocy
 • odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 • obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 1. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 1. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
 • krajowe i zagraniczne podróże służbowe
 • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
 • wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • świadczenie urlopowe
 • inne świadczenia pozapłacowe
 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń
 • rozliczenia z ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • rozliczenia z urzędem skarbowym – podatek dochodowy
 1. Potrącenia z wynagrodzeń
 • zajęcia komornicze i administracyjne
 • kary
 • pożyczki
 1. Przykładowa lista płac
 • przygotowanie i sporządzanie listy płac

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

Simple-Solution-Consulting

Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro

Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl

Polub nas facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/